Logopedska  procjena

Kroz logopedsku procjenu, svaki slučaj detaljno i temeljito obrađujemo. Procjena se vrši kroz promatranje djeteta u igri i interakciji s vama, i uz  primjenu standardiziranih logopedskih dijagnostičkih testova. Nakon toga  vas savjetujemo što dalje treba poduzeti.

Logopedsko savjetovanje

Logopedsko savjetovanje preporučuje se mladim roditeljima, naročito sa prvim djetetom uzrasta od rođenja do 2. godine, koji nemaju iskustva u stimulaciji jezično-govornog razvoja djece. Kroz savjetodavni intervju sa logopedom, dobit ćete smjernice kako najbolje stimulirati razvoj svog djeteta. Savjetovanje uključuje edukaciju roditelja o važnosti ranih interakcija, što one jesu i na koji način ih ostvariti kroz razna područja bitna za djetetov daljni razvoj govora.

Logopedska terapija 

Logopedska terapija podrazumijeva stručno stimulativni terapeutski rad logopeda na ispravljanju jezično-govornih poteškoća.
Logopedska terapija u trajanju od 30 minuta primjenjuje se za poremećaje artikulacije (dislalije).
Logopedska terapija od 45 minuta provodi se kod djece koja kasne u razvoju komunikacije, jezika i govora, a kojima je neophodna intenzivnija stručna stimulacija. Nakon logopedske procjene i dijagnostike, logoped određuje najbolji oblik terapije.