Naš tim sačinjava prof.defektolog-logoped Morana Špilek koja je svoje višegodišnje iskustvo stjecala   kao defektolog i logoped u specijalnoj bolnici“Goljak“ u Zagrebu, te u raznim predškolskim ustanovama.

Rođena 1974.u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, pokazivala je od malena  želju da pomogne drugima. Zajedno sa završetkom osnovnog školovanja, završila je i osnovnu ritmičku plesnu školu u Zagrebu,  gdje je i dvije godine  kao obavezan dio školovanja  učila svirati klavir i solffegio.  Kada joj je nakon završene gimnazije  poznanica rekla za studij tadašnjeg Fakulteta za defektologiju u Zagrebu( sadašnji  ERF), znala je da će to biti njezin životni poziv.  Biti s djecom, osjetiti kako im može pomoći, njezina je  radost.Tako je upisala smjer logopedije i diplomirala 1998 god. Na drugoj godini studiranja zajedno s kolegom primila je dekanovu nagradu za rad „ Ispitivanje uporabe, tvorbe i razumijevanja složenica hrvatskoga jezika u djece rane školske dobi“.

Nakon završenog fakulteta  svoja prva iskustvena   znanja  stjecala je  u nekoliko predškolskih ustanova. Od 2001.-2018. bila je zaposlena u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama  u Zagrebu . Tamo je radila kao defektolog i logoped,  te obavljala dijagnostiku, terapiju, savjetovanja roditelja, i sudjelovala u timskom radu  stručnjaka različitih profila.